“Your first 10,000 photographs are your worst.”

– skal den kjende fotografen Henri Cartier-Bresson ha sagt.

Med det må han ha meint at for å verta ein god fotograf må du øva. Du må øva, øva og øva…

This slideshow requires JavaScript.

Innan løping talar ein ofte om kvantitetstrening og kvalitetstrening. Kvantitetstrening er når du berre spring roleg avgarde og får «nok mil i beina». Men for å kunne springe fortare og meir effektift må du også ha nokre «kvalitetstreningar». Det vil seie treningar der du fokuserer på teknikk, fart, og alle dei andre grunnleggande teknikkane som vil gje deg betre tid på ditt neste løp.

Når me har fotoprosjekt på skulen vil me ha mest fokus på kvalitetstreningane. Sagt annsleis vil me kanskje at De skal forbetre dere frå hobbyjoggerar til løperar. Fra hobbyfotografar til halvprofesjonelle. Og då må me fokusere på dei grunnleggande øvelsane. Stille inn og velge den blendaren som gjer rett dybdeskarpnad i biletet. Sørge for at kvitbalansen er rett. Bruke ein lysmålar og «SJÅ» at lyset vert slik me vil for å få den rette effekten.

Men så må De nesten sjølve sørge for å få «nok mil i beina». Nok eksponeringar med kamera. Skal du verta ein dyktig fotograf må du kanskje alltid ha med deg kamera ein periode? Korleis skal du fange morgontåka over vatnet medan du venter på bussen? Korleis kan du forevvige kjøttmeisen som flytter inn i fuglekassen attmed kjøkenvindauga ditt? Skal du freiste å få litt meir spanande fotografier frå julefeiringa denne gongen?

Advertisements

Howard Hughes – The Aviator

Howard Hughes

Her er Howard Hughes i cockpiten på det mest kjente flyet sitt: Hughes H-4 Hercules. Verdas største fly!

Howard Hughes var ein av verdas rikaste meneskje. Han må ha vore litt av ein mann! Ikkje berre tjente ham seg søkkrik, han laga verdas dyraste filmar, sette fleire fartsrekordar i fly, rekord i å fly fort rundt jorda, han dingla rundt med fleire av dei mest kjende skodespelerindene i Hollywood, og han designa fly som var heilt banebrytande for lyftfartshistoria.

Filmplakaten til filmen The Aviator av Martin Scorsese

Filmplakaten til filmen The Aviator av Martin Scorsese

For oss er Hughes aktuell fordi filmen «The Aviator» vann fem oscar. Blant anna for beste Art Direction og kostymedesign. I filmen ser me korleis Art Deco-stilen pregar både mote, produktdesign og korleis Hughes sjølv gav form til sine fly.

I filmen «The Aviator» av Martin Scorsese (2004) spelar Leonardo de Caprio den kjende forretningsmannen og flygaren. Me får sjå eit geni, men óg ein mann som slit med tvangstankar og nokså alvorlege psykiske liingar.

«I’m not a paranoid deranged millionaire. Goddamit, I’m a billionaire.»

Howard Robard Hughes jr. (fødd 24. desember 1905 i Humble i Texas i USA, død 5. april 1976 i Houston i Texas) var ein pilot, ingeniør, industrimann, filmprodusent og filmregissør, ein playboy og eksentrikar, og ein av dei rikaste i verda. Han er berømt for å ha satt mangfoldige fartsrekordar i lufta, for å ha bygga Hughes H-1 Racer og Hughes H-4 Hercules-flya, korav sistnemnde vart bygga for å frakte amerikanske stridsvogner over Atlanteren, for å ha produsert filmene Luftens dæmoner, Den fredløse og Scarface, som er basert på gangsteren Al Capone, for å ha kjøpt opp og utvida flyselskapet TWA og mangedobla verdien til selsskapet, for sitt enorme intellekt, og for sin eksentriske oppførsel seinare i livet.

I 1938 gjennomførte han ei jorda rundt-flyging med ein Lockheed Super Electra og sette ny rekord på 3 dagar, 19 timar og 17 minutt.

Kjelde: https://no.wikipedia.org/wiki/Howard_Hughes

 

Raymond Loewy – industridesignets far

Raymond Loewy

Raymond Loewy

Raymond Loewy

(uttalast /ˈl/ LOH-ee, fødd 5. november 1893 – død 14. juli 1986)

Raymond Loewy er rekna som ein av dei viktigaste designerane, og ikkje minst produktdesignerane, i moderne tid. Mykje av arbeidet hans passer inn i stilen Art Deco, men han har og mykje som høyrer til stilen «American Streamline», eller berre «Streamline».

Det skal godt gjerast å ikkje ha sett noko av det Loewy har gitt form til. Du kan berre tenke deg logoane til Spar, BT (British Petroleum), Lucky Strike og Shell. Eller den legendariske formen på flaskene til Coca Cola. Cola flasker og cola-automat designa av Loewy

Han designa berre brusmaskinen og  flaska med kvit logo, ikkje sjølve logoen.

Kjelde: http://www.yunllii.com/wp-content/uploads/2015/10/coca-cola-evolution.jpg

Her er ei oversikt over korleis logoen til Coca Cola har utvikla seg.

Mange trur at Loewy har designa logoen til Coca Cola og, men det er ikkje riktig. Denne har utvikla seg over fleire steg, og det er ikkje ein designer som automatisk vert knytta til han.


 

 

Logoar

Raymond Loewy er faktisk ikkje mest kjent for sine logodesign. Størsteparten av karriera var han oppteken med å gje form til bilar, fly, tog, bussar og ei rekkje produkt som vart nytta i heimen. Men me kan ikkje legge skjul på at han har ei imponerande rekkje med kjente logoar på samvetet og.

«The man who designed everything»

Her er ei rekkje andre design av Loewy:


Her er ein kort oppsummering frå Store Norske Leksikon:

Kjelde: https://snl.no/Raymond_Loewy

Raymond Loewy, født i Paris, amerikansk designer, en av skaperne av begrepet industridesign. Reiste til USA 1919 og arbeidet bl.a. som motetegner for Vogue. I 1929 startet han sitt eget designfirma i New York. Hans første suksess var kjøleskapet for Sears, Roebuck & Co. (1. premie på Verdensutstillingen i Paris 1937). Han skapte en lang rekke velkjente produkter basert på sine idealer – det vakre er å kutte vekk alt det overflødige. Hans mest kjente oppdrag er formgivningen av Studebaker-bilen, lokomotivene og vognene for Pennsylvania Railroads, Greyhound-bussene og ny sigarettpakke for Lucky Strike. Han tegnet også barbermaskiner, radioer osv. I 1960- og 1970-årene tegnet han bl.a. Air Force One for president Kennedy og Apollo og Skylab for den amerikanske romfartsadministrasjonen.

Lover og regler i samband med foto

Når ein arbeider med foto må ein ha nokre lover og reglar i bakhovudet. Enten det er sine eigne foto ein arbeider med eller andre sine.

Åndsverkloven kjem me ikkje unna.

  • Fotografen eig retten til bilete.
  • Den som vert avbilda må gje sitt samtykkje til publisering

 

Kva tenkjer me om bilete av elevar som har blitt tatt i skuleprosjekt? Kan dei brukast i undervisning eller i presentasjonar for skulen? Dette er eit tema som har kome opp i 2MK no, og det er ei oppvekking for oss som arbeider på linja.

Foto: Henriette Bårdsen

Foto: Henriette Bårdsen

Er det greit at ein lerar viser prosjektet til «Ola» i 3. klasse til dei som går i 1. klasse utan lov?

– Eg tenker at dette er fint og at det er svært nyttig for elevane i 1. klasse å få sjå kva som skal til for å få ein god karakter i eit slikt prosjekt. I eit slikt høve er det jo svært positivt meint, og eg personleg vil alltid prøve å hente fram dei gode døma.


– Denne var eg heldig med gitt! Foto: Line Langhelle

– Denne var eg heldig med gitt! Foto: Line Langhelle

Er det greit å lære elevane photoshop med å fjerne kviser på nasen til ein elev på storskjerm?

– Her vil eg vel seie nei. Dette er et brot på tilliten mellom elev og lerar, og då vil ikkje elevane vera med på ting seinare. Då er det vel kjekkare om leraren kan finne eit stygt bilete av seg sjølv og reinske opp på det 🙂


 

Her er nokre situasjonar som ein bør vera klar over:

Store folkemengder.Ein treng ikkje spørja kvar enkelt tilskodar på ein konsert eller fotballkamp om løyve om ein vil fotografera og publisera bilete av publikumsmassa.

Linselusa.

Om nokon stikk hovudet sitt frem bak ein kjendis som vert teken  bilete av, har han eller ho ingen rett til å klage i etterkant.

Viktige nyheter med allmenn interesse.

Når det skjer viktige begivenheter kan en fotograf fritt publisere bildet uten å be om tillatelse fra dem som er med. Her må man likevel bruke skjønn i forhold til om man krenker noen personlig. Hvis det er sårbare begivenheter eller det dreier seg om barn bør man vise en viss aktsomhet.

Fra rettssaler uten at tiltalte har gitt sitt samtykke.

Hvis man er tiltalt i en rettssak betyr det at man er uskyldig inntil dommen er falt. Dermed skal man heller ikke publisere bilde av den som er tiltalt før man med sikkerhet vet om han eller hun er den skyldige.

Militære områder.

Bilete av militære områder skal ikkje publiseras av omsyn til rikets sikkerhet.

Oljeraffinerier.

Ein må ha spesielt løyve for å filme på Kårstø. For nokre år sidan opplevde elevar på media og kommunikasjon ved Vardafjell at dei ikkje fekk kome inn på Kårstø for å gjere eit intervju i samband med ei sak om miljøutslepp.

Saka fekk stor merksemd i Haugesund Avis og sjefane på Kårstø likte dette dårlig. Til alt hell fekk skulen skværa opp med dei i etterkant.

Filmlys i fotostudio

Nokre gonger ynskjer me å setje lys på ein annan måte en med blits. Då kan Filmlys vera spanande. Dette har fleire fordeler:
  • Me kan sjå resultatet meir direkte. «What you see is what you get»
  • Me kan ha lange lukkartider
  • Me kan bruke fleire filter og vera meir kreative.
Men det er nokre ulemper:
  • Lysa vert svært varme og det kan oppstå brann.
  • Me må forholde oss til ALT lys i rommet. Lys fra andre lyskjelder kan blande seg inn og gjere at du mister kontroll over kvitbalansen. DU kan få det med kaller «Blandingslys, og det treng ikkje verta fint….

hannah_live-maria

pernille_sverre_filmlys

 

Ein lerar

Kva skal til for å verta ein god fotograf?

For å verta god i noko reknar ein som oftast med at ein treng to ting:

  • Det eine er TALENT.
  • Det andre er å bruke 10.000 timar med fokusert trening, øving og luka bort sine svakaste sider, utvikla sine styrker, lera faget, få det inn i fingrane, eiga kunnskapen og vera nysgjerring på utviklingar i faget paralellt med sin eigen framgang.

– 10.000 timar? Er du spik hakkande pling-plong i skallen Sverre?

– Jau, eg er nok det. Me har berre tre små veker på oss, så me vil ikkje koma i nærleiken av noko slik på desse få timane. Men me kan få ein flott start. Me kan laga eit grunnlag som De sjølve kan byggje vidare på, og kanskje kan me få nokre av dykk så interesserte i fotofaget at de seinare studerer det vidare og vert ordentlege ekspertar. Då må me seie oss nøgde!